Voor mens en aarde

Farming For Climate versnelt de agro-ecologische transitie van landbouwers in België
dankzij de steun van bedrijven en particulieren.
Samen kunnen we een verschil maken voor onze toekomst!

Laat ons
samen bouwen

LANDBOUWERS

BEDRIJVEN

BURGERS

aan agro-ecologische
transitieprojecten

Wat doet Farming for Climate

Dankzij de bedragen die bij bedrijven en particulieren worden ingezameld, kan Farming For Climate de landbouwers van extra middelen voorzien.
Landbouwers stellen aan Farming For Climate hun agro-ecologische transitieprojecten voor, met een looptijd van 5 jaar, om af te stappen van conventionele intensieve landbouw.
Dit nieuwe ecosysteemmodel laat ons toe bij te dragen tot het behoud van de planeet.

Bouw samen met ons aan agro-ecologische landbouw

En laat ons de landbouwbodem
weer tot leven komen

De natuurlijke vruchtbaarheid van onze bodems is in gevaar.
De landbouw wordt met de vinger gewezen als slachtoffer en schuldige, maar kan juist ook een bron zijn van duurzame lange termijnoplossingen, als het de middelen krijgt om te veranderen en aan te passen.
Agro-ecologische praktijken spelen een cruciale rol bij het aangaan van de uitdagingen op gebied van klimaat en biodiversiteit. Het is ook een sleutel tot voedselveerkracht. Laten we het tempo opvoeren samen met alle belanghebbenden: consumenten, landbouwers, verwerkers, handelaars en partnerorganisaties.

Nieuws

Onze bijdrage aan de SDG’s

news
In september 2015 heeft de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld. Onze organisatie draagt rechtstreeks bij aan het bereiken van 6 van deze doelstellingen, maar…

Agro-ecologie in het kort

news
De huidige situatie: Innovatie is essentieel om in plaats van slachtoffer de motor van verandering te worden… Landbouw is verantwoordelijk voor 18% van de broeikasgasemissies.…

Onze impact tot op vandaag

1

toegezegd voor
transitieprojecten

1 hectare

in transitie
naar meer
agro-ecologie

1 ton

koolstof
vastgelegd en
vermeden in 2021

1 PROJECTEN

van landbouwers
reeds ondersteund

Onze partners

Menu