Highlights

Ander interessant nieuws

Onze bijdrage aan de SDG’s

news
In september 2015 heeft de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld. Onze organisatie draagt rechtstreeks bij aan het bereiken van 6 van deze doelstellingen, maar…

Agro-ecologie in het kort

news
De huidige situatie: Innovatie is essentieel om in plaats van slachtoffer de motor van verandering te worden… Landbouw is verantwoordelijk voor 18% van de broeikasgasemissies.…

Farming For Climate in de pers

Menu