Het Nieuwsblad : “We moeten onze grond soigneren”: landbouwer Stijn zweert ploegen en kunstmest af

We zijn trots om de aandacht te vestigen op de agro-ecologische praktijken van één van onze ondersteunde landbouwers, Stijn de Wulf, in een artikel in het Nieuwsblad.

Hij belichaamt Farming for Climate’s toewijding aan de agro-ecologische transitie door bijzondere aandacht te besteden aan de gezondheid van de bodem, die hij ziet als de basis van alles.

Stijn wil de kwaliteit van zijn bodem verbeteren en heeft al een aantal concrete stappen gezet, waaronder niet-kerende bodembewerking en het gebruik van tussengewassen om de biodiversiteit van de bodem te bevorderen. Daarnaast geeft hij de voorkeur aan het combineren van verschillende gewassen en het gebruik van peulvruchten als groenbemester om zijn afhankelijkheid van chemische meststoffen te verminderen.

Hij ziet dat deze praktijken niet alleen de gezondheid van de bodem en de veerkracht tegen klimaatverandering verbeteren, maar ook de productiekosten verlagen. Door een meer doordachte en milieuvriendelijke aanpak is Stijn ervan overtuigd dat zijn inspanningen zowel ecologisch als financieel de moeite waard zijn.

Klik hier om haar inspirerende portret te ontdekken!