Boerderij de Wulf

Identiteitskaart van de boerderij

 • Gemeente : Ledegem
 • Provincie : West-Vlaanderen
 • Totale oppervlakte : 100 ha
 • Type bedrijf : Melkveehouderij en akkerbouw

Ondersteuning

 • Oppervlakte: 50 ha
 • Periode: 2023-2026

De boerderij evolueert stap voor stap

In 2009 besloot Stijn samen met zijn vrouw Charlotte de boerderij van zijn ouders over te nemen. Het is een rundveebedrijf met 75 melkkoeien en ongeveer 40 stuks jongvee (allemaal Red Holsteins). Daarnaast teelt Stijn granen (tarwe en gerst), aardappelen, suikerbieten, cichorei, kruiden zoals klaver, wortelen, uien, maïs en een grasmengsel (voor veevoer). Dit alles is voor de verwerkende industrie: Stijn legt uit dat het telen van diverse gewassen (zoals hij doet) veel tijd en kennis vergt, waardoor hij niet genoeg tijd heeft om aan directe verkoop te doen.

Geworteld in een traditioneel systeem zolang ze zich kunnen herinneren, is het moeilijk voor Stijn en Charlotte om hun praktijken te veranderen. Maar naarmate de kennis en begrip van de werking van de bodem zich verdiept, ontdekken ze dat er veel mogelijkheden bestaan. Stijns nieuwe motto is “de bodem is het fundament” en daarmee begint zijn agro-ecologische transitie.

Ze zouden een aantal dingen willen veranderen, bijvoorbeeld door de koeien meer op grasland te laten grazen. Ze willen ook hun inputs verminderen en teruggaan naar de basis door de bodem als het uitgangspunt van alles te beschouwen. De verandering houdt ook in dat ze minder chemische meststoffen gebruiken, meer gebruik maken van hun eigen organische meststoffen en niet-kerende bodembewerking toepassen. Daarnaast kiest Stijn ook meer en meer voor mechanische onkruidbestrijding in aardappel- en bietenteelten.

Hier volgt een korte samenvatting van de doelstellingen van Stijn en Charlotte voor de komende jaren:

 • Begrazing door vee
 • Gebruik van biostimulanten in de landbouwpraktijk
 • Inzaaien van kruiden in grasland
 • Vervanging van chemische onkruidbestrijding door mechanische methoden
 • Eiwitrijke gewassen (fababonen, lupine)
 • Herstel in de zomer
 • Teelt van uien met een mengsel van grassen
 • Stoppen met ploegen
 • Gebruik van stalmest en eigen compost
 • Bodem verbeteren, koolstofgehalte verhogen; organisch materiaal verhogen
 • Later hagen planten
 • Te intensieve teelten elimineren

In 2018 heeft Stijn overwogen om zijn grond te bewerken zonder gebruik te maken van ploegen. Dit verbetert de hoeveelheid koolstof en stikstof in de bodem, en resulteert in een krachtiger en robuustere bodem (voor een betere waterhuishouding). Sindsdien vermijdt hij zoveel mogelijk het ploegen maar als het onvermijdelijk is, probeert hij het te compenseren met iets anders dat de bodem ten goede komt.

Ze hebben ook voorzichtig geëxperimenteerd met gemengde teelten: sorghum + maïs, maïs + klimbonen, lupine, luzerne, rogge + wikke, enz.
Om de bodem wat voordeel te geven heeft Stijn al klavers en grassen in zijn weilanden geplant. Hij zaaide voor het eerst koolzaad, dat aan de koeien zal worden gevoederd, i.p.v. soja.
Stijn probeert nu al de praktijk van “weiden na het melken” achter de stal (dit stimuleert ook de koeien om naar de melkrobot te gaan). Ook krijgen de koeien nu vers gras in de zomer.

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

Reductie tot eliminatie van kunstmest en pesticides, bloemenranden

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Telen Eiwitrijke gewassen (fababonen, lupine)

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Vermindering kunstmest, pesticiden

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

Niet-kerende bodembewerking, kruidenrijk grasland, gebruik stalmest en compost

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING