Wat doet Farming For Climate voor de landbouwers?

LANDBOUWERS

Farming For Climate vzw wil landbouwers meer middelen geven om hun overgang naar agro-ecologische praktijken aan te moedigen en te versnellen. Hierdoor kunnen een pak ecosysteemvoordelen ontstaan: koolstofvastlegging, grotere biodiversiteit, kwaliteitsvollere voedingsstoffen, betere waterkwaliteit en meer leven in de bodem.

Waarom financiële steun?
Op korte termijn houdt de overgang een risico in, een investering en een potentieel tijdelijk verlies aan rentabiliteit. Deze investering wordt later beloond door een betere productiekwaliteit en lagere productiekosten.

Voor wie?
Of u nu overweegt om een deel of uw hele grond om te schakelen, of u nu al bezig bent met een omschakeling of besloten hebt om versneld over te schakelen op meer agro-ecologie, u hebt de mogelijkheid om door Farming For Climate te worden ondersteund.

Hoe werkt dit in de praktijk?
Concreet denkt u met de hulp van uw adviseur (als u die al hebt) na over uw lange termijnproject en de stappen om het te verwezenlijken. U neemt dan contact met ons op via ons contactformulier en stelt uw project voor. Uw project zal worden bestudeerd en vooraf gevalideerd, op basis van vooraf vastgestelde agro-ecologische criteria. Vervolgens wordt het in onze databank ingevoerd en aan één of meer bedrijven voorgesteld met het oog op het verkrijgen van een vaste ondersteuningsovereenkomst.

Duur van het project:
Voor een volledige overgang wordt 5 jaar uitgetrokken. We volgen het project doorheen deze periode op en elk jaar evalueren we samen de voortgang. 70% van de ingezamelde middelen gaat rechtstreeks naar uw project en naar de door u gekozen adviesbehoeften. De rest zal worden besteed aan de werking van onze organisatie en aan onderzoeksprojecten ter ondersteuning van de ontwikkeling van agro-ecologie in België.

Wat doet Farming For Climate voor de bedrijven?

BEDRIJVEN

Farming For Climate stelt de ondersteunende bedrijven in staat om lokaal bij te dragen aan de uitdagingen van klimaatverandering. Het stelt hen in staat hun klimaatbeleid concreet en zichtbaar te maken.

Waarom maakt steun via Farming For Climate het verschil voor u?
In de eerste plaats geeft ons initiatief u de mogelijkheid om uw duurzaamheidsbeleid een lokale, concrete en zichtbare invulling te geven.  Daarnaast kan het, als bedrijf dat in lokale duurzame projecten investeert, een belangrijke troef zijn voor het aantrekken en behouden van talent. En ten slotte kan uw engagement bijdragen aan een verbeterde klantenbinding.

Voor wie?
Alle bedrijven, ongeacht hun grootte, omzet of aantal medewerkers. Als u een echt verschil wilt maken, uw ecologische voetafdruk wilt verkleinen en wilt deelnemen aan projecten met echte lokale en duurzame impact.

Hoe werkt het in de praktijk?
Neem contact met ons op via het contactformulier. Wij zullen u ons project en de voordelen ervan voorstellen, en samen zullen wij u helpen om de oplossing te vinden die het best bij uw bedrijf past. Vervolgens stellen wij u verschillende transitieprojecten voor die overeenstemmen met uw specifieke criteria, en helpen wij u om die projecten te kiezen die voor uw bedrijf het meest zinvol zijn (bv. nabijheid, soort landbouw, mogelijkheid om deel te nemen en de concrete realisaties te ontdekken, …)

Duur van de ondersteuning:
Het basisengagement geldt voor een periode van minimaal 5 jaar waarin uw bedrijf zich ertoe verbindt een bedrag te betalen waarmee Farming For Climate de landbouwers en hun adviseurs kunnen ondersteunen in hun transitie.

Onze bijdrage aan de SDG’s

Hoe het ooit is begonnen

Farming For Climate vzw is ontstaan na de klimaatmarsen die in december 2018 door jongeren op touw zijn gezet, wat hun ouders aan het denken zette. Wij vroegen ons af hoe wij zelf een actieve rol konden spelen, hoe de bedrijfswereld, waaruit wij hoofdzakelijk afkomstig zijn, kon bijdragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde, op lokaal niveau, hier in België.

Het antwoord liet niet lang op zich wachten: door agro-ecologie te ontwikkelen en te promoten. Met andere woorden, om de nieuwe generatie te helpen, maar ook de oude generatie landbouwers die de kwaliteit van de bodem wil verbeteren, minder broeikasgassen wil uitstoten en gezonde producten wil telen.

Onze visie

“We bouwen aan het agro-ecologisch systeem van morgen om onze aarde beter te voeden.”

De manier waarop landbouwers het land bewerken en ons voedsel produceren, heeft een directe invloed op de kwaliteit van ons voedsel, de biodiversiteit, ons milieu, het klimaat en onze maatschappij.
Net zoals het land ons voedt, is het van essentieel belang onze aarde goed en natuurlijk te voeden, zodat ze niet uitgeput raakt.
De toepassing van een agro-ecologisch systeem en de praktijken ervan, vormen de oplossing voor een reeks problemen zoals erosie, opwarming van de aarde, verlies van biodiversiteit, het voorspelde tekort aan landbouwers en het gebrek aan verbondenheid van de bevolking met de aarde.
Bedrijven, particulieren en landbouwers hebben allemaal een rol te spelen.

Onze missie

We co-creëren en versnellen de ontwikkeling van planeet-vriendelijke landbouw, door boeren en bedrijven te ondersteunen bij hun transitie in België. Wij bieden bedrijven de mogelijkheid om de agro-ecologische transitie van landbouwers in onze regio’s te financieren en te ondersteunen. Ons doel om tegen 2030 1.000 ondersteunde boerderijen te verwerven.
Transitieprojecten bieden bedrijven een manier om een positieve en zichtbare impact te hebben op de biodiversiteit, de lokale agrovoedingsketens te herstellen en hun broeikasgasemissies ter plaatse te compenseren.

Onze ambities tegen 2030

1 ha

landbouwgrond omgevormd naar
agroecologie

1 T

koolstof in de bodem
vastgelegd
en vermeden

Meer dan

1

landbouwers in transitie

Een gepassioneerd team

Farming for climate

Pascal Durdu

Bernard Escoyez

Virginie Decharneux

Christophe Adant

Frédéric Givron

Johan Lambrechts

Isabelle Schoepp

Laurent Bourgoignies

Jacinte Monsieur

Alain Moreau

Pascal Durdu Bernard Escoyez Virginie Decharneux Christophe Adant Frédéric Givron Johan Lambrechts Isabelle Schoepp Laurent Bourgoignies Jacinte Monsieur Alain Moreau

Pascal Durdu

Bernard Escoyez

Virginie Decharneux

Christophe Adant

Frédéric Givron

Johan Lambrechts

Isabelle Schoepp

Laurent Bourgoignies

Jacinte Monsieur

Alain Moreau