Découvrez toutes les fermes soutenues à ce jour

Biodiversité& Farming for Climate

Restaurons
la biodiversité

Alimentation durable

Rendons
l’alimentation
plus durable

Préserver l'eau et Farming For Climate

Améliorons
la qualité de l’eau

Sequestration du carbone @Farming For Climate

Séquestrons
du carbone
dans les sols

Partage des connaissances @Farming For Climate

Partage des connaissances et impact social

DéCOUVREZ NOS FERMES PARTENAIRES

Boerderij Henricot

Claude Henricot is één van de pioniers en een sleutelfiguur in de agro-ecologische overgang in Wallonië. Opgestart volgens het conventionele model, is hij iets meer…

Boerderij PHAE
ondersteuning voor 20ha

Arthus & Felix hebben het PHAE Project Hansbeke Agro-ecologie opgericht. 50ha grond wordt gebruikt om een onderzoeksplatform te creëren om kennis en experimenten over agro-ecologische…
Menu