Ontdek alle reeds ondersteunde boerderijen

Herstel
van de
biodiversiteit

Verduurzaming
van onze
voeding

Verbetering
van de
waterkwaliteit

Vastlegging
koolstof in de bodem

Opleiding &
kennisdeling

Zoek één van onze partnerboerderijen

Boerderij Henricot

Claude Henricot is één van de pioniers en een sleutelfiguur in de agro-ecologische overgang in Wallonië. Opgestart volgens het conventionele model, is hij iets meer…

Boerderij PHAE
ondersteuning voor 20ha

Arthus & Felix hebben het PHAE Project Hansbeke Agro-ecologie opgericht. 50ha grond wordt gebruikt om een onderzoeksplatform te creëren om kennis en experimenten over agro-ecologische…
Menu