Microboerderij du bout du monde

Identiteitskaart van de boerderij

  • Gemeente : Spa
  • Provincie : Liège
  • Totale oppervlakte: 2,5 ha
  • Type bedrijf:
  • Website : www.michaeldossin.be

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 2.55 ha
  • Periode: 2023 - 2026

De boerderij evolueert stap voor stap

De microboerderij wordt ontwikkeld met als doel het creëren van een ecosysteem voor voedsel- en energieproductie dat ten goede komt aan mensen en biodiversiteit, in overeenstemming met de ethiek en principes van permacultuur. De activiteiten omvatten tuinbouw, een zaadkwekerij, een kleine kippen- en schapenboerderij en een boomgaard met oude en lokale variëteiten. De microboerderij is ook een trainingscentrum voor het overbrengen van basistechnieken voor zelfvoorziening in de productie van energie, fruit, groenten en de basisprincipes van kruidengeneeskunde.

Hun waarden draaien om het doorgeven van de kennis van de microboerderij, respect voor biodiversiteit, menselijke gezondheid en welzijn, en vriendelijkheid.

Om het streven van de boerderij naar zelfvoorziening voort te zetten en bij te dragen aan het algehele waterbeheer, wilden ze een systeem ontwikkelen voor het vasthouden, afvoeren en infiltreren van regenwater. Het ontwerp bestaat uit het opvangen van oppervlaktewater dat van de boomgaard afstroomt en het creëren van een eerste opslaggebied in de open lucht. Dit bevloeit de percelen stroomafwaarts door middel van zwaartekracht. Drainage van de paden en randen van de kassen, en terugwinning van dakwater, zal de tweede vijver vullen die zich op het laagste punt van het teeltgebied bevindt. Dit zal worden gebruikt om nieuwe gewassen te introduceren die specifiek zijn voor wetlands en om de biodiversiteit van dieren en planten te vergroten.
De steun van Farming for Climate maakt de noodzakelijke investering in dit project mogelijk.

Er is een boomgaard van ongeveer veertig hoogstamfruitbomen aangeplant, van oude RGF of lokale variëteiten. Bessen (rode bessen, aalbessen, zwarte bessen, frambozen, aardbeien) vullen het traditionele assortiment aan. Sinds de herfst van 2020 worden er proeven gedaan in het tuinbos om te proberen nieuwe fruitsoorten aan te planten in de Ardennen (Morus, vijg, perzik, nashi, kaki, cameris, Sichuan peper, enz.) Een poging om te reageren op de klimaatverandering…

Gediversifieerde hagen, nestkastjes, steile hellingen, houtstapels, ongemaaide zones… het zijn allemaal inspanningen die hun vruchten afwerpen, want in maart 2023 werd de microboerderij erkend als “SGIB – Site of Great Biological Interest”. Op de site leven bedreigde diersoorten zoals de muskiet, de grauwe klauwier en de wilde kat.

Het tuinbouwgedeelte van het project beslaat momenteel ongeveer 1000m² gecultiveerd land. Een gediversifieerde bio-intensieve productie op levende grond is 12 van de 12 maanden verzekerd dankzij de 2 serres. De gewassen worden gecombineerd en er worden geen chemische middelen gebruikt.

Sinds 2020 is er een kwekerij met jonge zaailingen van fruit, groenten en medicinale planten om aan de groeiende vraag te voldoen.

Een kleine kudde kippen en schapen zorgt voor een regelmatige aanvoer van organisch materiaal naar de percelen, die met zo weinig mogelijk grondbewerking worden beheerd.

De microboerderij is ook een trainingscentrum geworden voor het overbrengen van basistechnieken voor zelfvoorziening in de productie van energie, fruit en groenten.

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

Verbetering van de biodiversiteit door hoogwaardige toevluchtsoorden aan te bieden.

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Een voorbeeldmodel van waterbeheer, zowel wat betreft het gebruik als de bufferende werking bij droogte of overstromingen, en de overdracht van deze kennis.

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING