Boerencompagnie

Boerencompagnie

Identiteitskaart van de boerderij

  • Gemeente: Leuven,
  • Provincie: Vlaams-Brabant
  • Totale oppervlakte: 45 ha
  • Type landbouwbedrijf: gemengd coöperatief bedrijf met groenten, granen, vlees, zuivel, aardappelen en fruit.
  • Website: www.boerencompagnie.be

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 21 hectare
  • Periode: 2022 - 2025

De boerderij evolueert stap voor stap

Tom is al sinds 2007 actief in de landbouwsector. Hij is gestart met een klein perceel, waarop hij groenten teelde met het principe van zelfoogst. Stap voor stap heeft hij het bedrijf verder kunnen uitbouwen. In 2016 werd het bedrijf officieel omgevormd tot een coöperatieve boerderij, BoerEncompagnie, werkend volgens de principes van Community Shared Agriculture (CSA). Samen met zijn medevennoten Ine en Leen en de andere leden van de coöperatie bouwt hij aan een ecologisch landbouwmodel, waarbij gewerkt wordt met voorafbetaling door de consument voor de oogst en is er actieve inbreng in de boerderij vanuit de gemeenschap.

De boerderij is een gemengd bedrijf met groenten, granen, vlees, zuivel, aardappelen en fruit en kent een positieve vooruitgang met momenteel meer dan 700 aangesloten leden. De boerderij heeft ook een kaasmakerij en een molen om graan tot meel te verwerken.

Van de in totaal 45 hectare is het grootste deel permanent grasland voor de koeien, een 10-tal hectare akkerbouw een aantal hectare groenteteelt voor zelfoogst.

Niet enkel het ecologische aspect is voor Tom, Ine en Leen belangrijk. Ook wordt er werk gemaakt van heel wat educatieve en sociale activiteiten met scholen uit de buurt en de organisatie van verschillende vakantiekampen op de boerderij.

 

Een positieve impact creëren om zo de aarde te herstellen is één van de grote drijfveren van Tom.  Via de landbouw kan hij op zijn manier een positieve impact hebben, waarbij zowel het economische als het ecologische even belangrijk zijn. Zo wil Tom, samen met Ine en Leen, hun positieve impact blijven vergroten, door nog meer land om te vormen met een gezonde levende bodem als uitgangspunt. Zo zal de boerencompagnie investeren in een rollercrimper en doorzaaimachine om ploegloos te kunnen werken. Met deze machines kan de bodem zo veel mogelijk bedekt blijven doorheen het jaar met een positief effect op de bodem, zoals de opslag van koolstof in de bodem, betere waterinfiltratie, droogteresistenter,…

 

De boerderij teelt al sinds het prille begin op een ecologische en biologische manier met zorg voor dier, mens en bodem, zonder gebruik van pesticiden en chemische meststoffen. Op de boerderij worden de diverse producten grotendeels rechtstreeks aan de consument verkocht. Ook werd er een elektrische molen geïnstalleerd om de geteelde granen zelf te verwerken tot bloem.

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

Agrobosbouw, vijvers, bloemenstroken

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Korte ketenverkoop direct aan de consument, verwerking van graan tot meel in de molen van de boerderij

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Biologische teelt zonder gebruik van pesticiden en chemische meststoffen

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

Diversificatie van gewassen, landbouw zonder grondbewerking, direct zaaien

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING

Educatieve Samenwerking met scholen en verenigingen uit Leuven