Boerderij PHAE

felix-phae

Identiteitskaart van de boerderij

  • Gemeente: Hansbeke (Deinze), provincie Oost-Vlaanderen.
  • Totale oppervlakte: 66,5ha
  • Type landbouwbedrijf: akkerbouwgewassen waarvan 59 ha biologisch en agro-ecologisch.

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 20ha
  • Periode: 2021 - 2024

De boerderij evolueert stap voor stap

Felix heeft het PHAE “Project Hansbeke Agro-ecologie” opgericht. 25ha grond wordt gebruikt om een onderzoeksplatform te creëren om kennis en experimenten over agro-ecologische praktijken te versnellen met de hulp van ILVO en RHEA. Het doel is om de gebruikte technieken en resultaten nog meer te kunnen delen. Felix informeert zich al jaren over dit onderwerp.

Enfant dans la pairie

Het project moet duurzaam en winstgevend zijn op lange termijn. De boerderij is volledig toegewijd aan het implementeren van alle agro-ecologische praktijken, waaronder agrobosbouw, no-till technieken, direct zaaien, gemengde gewassen, bloemenstroken, composteren, ecologische begrazing enzovoort. Felix experimenteert ook met oude graanrassen voor brood.

De boerderij is al volledig toegewijd aan agro-ecologische praktijken, waaronder agrobosbouw, niet kerende grondbewerking, directe inzaaiing, gemengde gewassen, bloembedden, compostering enz.

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

Boomzaailingen voor agrobosbouw, geen gebruik van chemische mest of pesticiden

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Herintroductie van oude weerbare graanrassen, voor kwalitatiever brood

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

Bodembedekkers, zelfgemaakte compostthee, eiwitrijke teelten, organische mineralisatie van de bodem

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING

Advies over agro-ecologie en deelname aan kennisplatform