Boerderij Vanhoof

Identiteitskaart van de boerderij

  • Gemeente: Gierle (Lille)
  • Provincie: Antwerpen
  • Totale oppervlakte: 45 ha
  • Type landbouwbedrijf: Akkerbouwgewassen

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 23ha
  • Periode: 2022 - 2025

De boerderij evolueert stap voor stap

In 1978 kocht Stanislas Vanhoof zijn eerste stuk land in Gierle en begon hij een melkveebedrijf met 130 koeien dat voorzag in de behoeften van een plaatselijke ijssalon.   

In 1995 schakelde de boerderij Vanhoof over op akkerbouw. Conventionele landbouw, maar met speciale aandacht voor behoud van koolstof in de bodem: bijvoorbeeld afwisselend rogge en alleen dorsen zodat het koolstofgehalte niet achteruitgaat.  

Sinds 1 januari 2022, met de hulp van zijn zoon Pascal wordt een deel van de gewassen op de boerderij Vanhoof wordt biologisch geteeld , 17ha om precies te zijn.  

De hoofdteelt van het bedrijf is maïs (25ha), vervolgens is 10ha bestemd voor grasland (3ha voor klaver en 7ha voor randenbeheer) en sinds 2022 ook 7 ha gebruikt voor mengteelten. Het bedrijf heeft daarnaast ook verschillende bijenhotels en zwaluwnesten geplaatst. 

Het is de bedoeling de landbouw op een zo rendabel mogelijke manier voort te zetten en tegelijk een goede structuur van de grond te garanderen. Het idee is om stap voor stap hun teelten en praktijken te veranderen om hun bodem te verbeteren zonder hun economische rentabiliteit uit het oog te verliezen.  

Pascal is ook op zoek naar nieuwe gewassen en ervaringen. 

Met de steun van Farming for Climate is de aankoop van een houthakselaar ondersteund, waarmee het hout afkomstig van de eigen houtkanten kunnen verwerkt worden op de eigen akkers.    

Pascal is ook op zoek naar rendabele gewassen om zijn maïs te vervangen. Zo heeft Pascal in het eerste jaar gekozen om de teelt van Hennep uit te proberen op zo’n 13ha.

Er zal ook advies worden gegeven evenals andere biodiversiteitsmaatregelen, die samen bepaald zullen worden. 

De boerderij heeft de afgelopen 2 jaar houtsnippers in de bodem verwerkt om de vochtretentie te verbeteren als onderdeel van het Boer Beek Bodem-project. Na de zeer goede resultaten willen zij hun eigen versnipperaar aanschaffen.   

Sinds zo’n 25 jaar legt de boerderij al de focus op de inzet van grasbufferstroken rondom de percelen. 

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

Aanleg van een stuw en biodiversiteitsvriendelijke oevers in de lokale waterloop
Aanleg fauna-akkers

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Omschakeling naar biologische teelten

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

Opname van houtsnippers, groenbedekkers

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING