Boerderij “Le Jardin des Templiers”

Identiteitskaart van de boerderij

 • Gemeente : Flémalle 
 • Provincie : Liège 
 • Totale oppervlakte : 4 ha   
 • Type bedrijf : Maraichage, transformation, vente et formations  

Ondersteuning

 • Oppervlakte: 4 ha
 • Periode: 2023 - 2026

De boerderij evolueert stap voor stap

In 2012, toen hij een collectieve moestuin opzette, leerde deze tuinder hoe hij producten kon verbouwen met respect voor de bodem en de omgeving. Sindsdien is hij blijven leren en experimenteren met praktijken die zo dicht mogelijk bij de natuur staan, om gezond en duurzaam voedsel te produceren en tegelijkertijd een grote sociale gemeenschap te mobiliseren. Sinds 2016 werkt hij als tuinder op twee percelen en verkoopt hij zijn producten op de boerderij en via korte distributiekanalen, met name via de kruidenierswinkel van zijn vrouw in Flémalle, die ook producten aanbiedt die zijn gemaakt van groenten uit de tuin.

Om haar project verder te ontwikkelen, wil ze :

 • Een dienst voor zelfinzameling opzetten
 • Een lokaal netwerk ontwikkelen en beheren om organisch materiaal in te zamelen (parken en tuinen, boerderijen, gemeentebesturen, buren, enz.) en “bokashi” compost te produceren
 • Een tweede verkooppunt oprichten op een van de twee sites

Zodra hij groenten begon te verbouwen, nam hij praktijken aan die het milieu respecteerden en de ontwikkeling van biodiversiteit stimuleerden:

 • Geen omploegen van de grond om levende grond te cultiveren
 • Mulchen van de gewassen om het bodemleven te behouden en uitspoeling te voorkomen
 • Agroforestry: associaties van fruitbomen en hagen in de teeltpercelen om het microbiële leven van de bodem te verhogen en de biodiversiteit te bevorderen.
 • Experimenten met Bokashi, een Japanse techniek voor compostering door anaerobe fermentatie.
 • Geen gebruik van chemische inputs, ook niet die zijn toegestaan voor biologische landbouw
 • Het opzetten van een boerderijwinkel om hun producten te verkopen, inclusief verwerkte producten.
 • Het opzetten van een lokale producentenmarkt, een nieuw verkooppunt dat ook bedoeld is als een gezellige plek om elkaar te ontmoeten en te genieten van de geneugten van de mond
 • Samenwerking met een plaatselijke school, waar ze leerlingen twee keer per week soep aanbieden, evenals bezoeken aan de teeltvelden.

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

Agroforestry

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Geen chemische inputs, boerderijwinkel

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

Geen bodembewerking, mulchen

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING

Sociaal collectief, lokale producentenmarkt, samenwerking met een lokale school