Boerderij Puur Landelijk

Identiteitskaart van de boerderij

 • Gemeente : Heppen en mol
 • Provincie : Limburg en Antwerpen
 • Totale oppervlakte: 24 ha
 • Type bedrijf: Gemengd bedrijf met akkerbouw, vleesvee, groenteteelt

Ondersteuning

 • Oppervlakte: 24 ha
 • Periode: 2023-2026

De boerderij evolueert stap voor stap

Na een loopbaan vol diverse werkervaringen besloot Rudy het land van zijn vader over te nemen in 2018. Meer dan twintig jaar lang was dit land een monocultuur van maïs en aardappelen: tegenwoordig verbouwt hij tarwe, pompoen, verschillende groenten (prei, uien, kool, bieten, enz.) en oude granen zoals paarse tarwe, spelt, rogge, enz. (bestemd voor bakkerijen). De boerderij heeft ook kruidenrijke weilanden, met Fleckvieh en Simmentaler koeien. Deze worden gevoed met gras en gewasresten.

Rudy verkoopt zijn groenten lokaal, rechtstreeks aan lokale klanten. Hij verkoopt boeren ook wat ze nodig hebben voor een goede bodemmineralisatie. Daarnaast verkoopt Rudy ook een aantal producten om de bodem te mineraliseren aan collega-landbouwers, zoals bijvoorbeeld gesteentemeel.

Rudy’s belangrijkste motivatie en doel is om te boeren op een manier die gezond is voor de mens. Landbouw ziet hij als een ecosysteem door samen te werken met de natuur en een bloeiend bodemleven en insectenleven te creëren dat ziekten en plagen in toom houdt. Hij vindt ook dat boeren die het land aan het einde van hun carrière in goede staat achterlaten daarvoor beloond moeten worden.

In het eerste jaar wil hij graag investeren in onkruidwerende maatregelen voor de groenteteelten, zoals de aankoop van een machine en materiaal voor het leggen bio-afbreekbare hennepdoeken. Zo kan hij onkruid onderdrukken, de verdamping te verminderen en als mulch te fungeren dankzij de biologische afbreekbaarheid. Rudy wil in de volgende jaren  ook graag een composttheesysteem uittesten, bomenrijen en heggen aanplanten en hij bekijkt om een samenwerking op te zetten met lokale bakkers rond graanopslag, reiniging en maalderij van oude granen.

Veel van de eerste stappen zijn al gezet op Rudy’s landbouwbedrijf.

Om zijn grond voor te bereiden gebruikt hij bijvoorbeeld een niet-roterende spitmachine. Hij gebruikt ook steeds groenbemesters als nateelt met een mix van minstens 5 soorten. Verder hanteert hij een teeltrotatie van 7 à 8 jaren alvorens hetzelfde gewas terug op dezelfde plaats geteeld wordt. Ook mengteelten maken deel uit van de rotatie.
Ter verbetering van de biodiversiteit zijn er akkerranden aangelegd en houtkanten aangeplant.

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

 • Aanplant heggen en bomenrijen, biodiverse akkerranden

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

 • Biologische groenteteelt
 • Teelt van oude granen

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

 • Geen gebruik van pesticiden

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

 • Inzet groenbemesters, minimale bodemverstoring

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING