Cense du Paradis

agnellage cense du paradis

Identiteitskaart van de boerderij

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 150 ha
  • Periode: 2023 - 2026

De boerderij evolueert stap voor stap

Het jonge boerenkoppel vestigde zich in 2013 om te beginnen met de teelt van akkerbouwgewassen. Omdat Luc altijd al gepassioneerd was door de aarde en de natuur, houdt hij ervan om door zijn velden te wandelen en te begrijpen wat er gebeurt. In 2018 trad zijn vrouw Justine toe tot het bedrijf en samen lanceerden ze een legkippenbedrijf. La Cense du Paradis heeft zich gespecialiseerd in de productie van eieren in mobiele kippenhokken. Langzamerhand wilde de boerderij van La Cense du Paradis verder gaan in haar aanpak en begon ze haar onverkochte eieren te verwerken. 

Om de boerderij meer autonomie te geven, begon ze met de productie van tarwe om zelfgemaakte pasta aan te bieden. Deze pasta’s worden dus geproduceerd met hun eigen graanproductie en de eieren van hun kleine kippen die in mobiele kippenhokken leven. 

In 2022 plantte Luc en Justine 5000 haagplanten om de biodiversiteit te bevorderen.

De boerderij wil ook verder gaan met bodemverbetering met toepassing van  direct-zaai met de aankoop van een directzaai-machine. Ook wil het koppel hun schapenteelt uitbreiden om wintergewassen te begrazen. 

Omdat Luc en Justine zich zorgen maken over het welzijn van dieren en de omgeving waarin ze leven, kozen ze voor een mobiele kippenhouderij. Dit stelde hen in staat om kwaliteitseieren te produceren terwijl ze de dieren en de natuur respecteren. 

Bovendien hebben ze een boomgaard van ongeveer veertig bomen geplant en een agroforestryperceel aangelegd. Luc en Justine zijn bezig met het bodemconservatie landbouw met respect voor natuur en bodem. In een streven naar betere landbouw heeft de boerderij Cense du Paradis verschillende agro-milieumaatregelen genomen, zoals hagen en aangelegde stroken. 

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

Aanplant van bijvriendelijke- en eetbare hagen en fruitbomen. 

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Hoogwaardig vlees en eieren in korte keten

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

Versterken organische stof en het bodemleven door permanente bodembedekking en rotatiebegrazing.

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING