Boerderij Versteynen

Ferme Versteynen

Identiteitskaart van de boerderij

  • Gemeente : Poppel  
  • Provincie : Antwerpen
  • Totale oppervlakte : 70 ha  
  • Type landbouwbedrijf : melkveehouderij (melkvee en akkerbouwgewassen om de koeien te voeden)
  • Website : koeknuffel.be  

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 50 ha
  • Periode: 2023-2026

De boerderij evolueert stap voor stap

In 2009 nam Ben een deel van de boerderij van zijn vader over. Destijds was het een conventionele boerderij.  Sinds 2021 zijn Ben en Marianne eigenaar van de hele boerderij, maar ze beseften dat het huidige landbouwsysteem niet bij hen paste: de boeren doen het werk, maar krijgen slechts een beperkte vergoeding. Om het plaatje op economisch vlak en tegelijkertijd op vlak van duurzaamheid en dierenwelzijn te laten kloppen, zijn Ben en Marianne op zoek gegaan naar een andere manier van werken. Daarop raakten ze geïnteresseerd in herstellende landbouwpraktijken, waarbij de er samen met de natuur gewerkt wordt in plaats van ertegen. Hun doel was een goede combinatie te vinden tussen intensieve melkveehouderij en extensieve ecologische landbouw. 

Momenteel krijgen de koeien gras, maïs, bieten, enz. te eten die op de boerderij worden geteeld. De rest (zoals sojaschroot) wordt aangekocht.  

Het uiteindelijke doel is definitief te stoppen met het gebruik van kunstmest, de voeding van te verbeteren en de gezondheid van van de bodems te verbeteren. Gezondere koeien zorgen voor gezondere bemesting en gezondere bodems. Het mag duidelijk zijn: de gezondheid van hun koeien is een topprioriteit voor Ben en Marianne. 

Het project bestaat er dus in zowel de gewassen als het rantsoen van de koeien duurzamer te maken: 

– Veranderen naar gewassen met een betere weerresistentie, zoals droogte 
– Verminderen van het scheuren van graslanden
– Verminderen kunstmest, minder bestrijdingsmiddelen, minder machines 

– Opbouwen van een vruchtbaardere bodem en dus gezondere gewassen 

– Om een betere kwaliteit eiwitten te verkrijgen 
– Vergroten biodiversiteit in de bodem en plantenbestand
– Meer eiwit produceren van eigen bodem
– Minder aankopen van voer zoals soja
– …   

Voor het eerste jaar is er gepland Bokashi in te zetten (en andere amendementen) op de velden en weilanden, ter verhoging van het koolstofgehalte zal verhogen. Er zijn ook proeven gepland met meststoffen op basis van koolstof om het gebruik van kunstmest te vermijden.  Ben wil ook voederadditieven (zoals citruspulp of kleimineralen) toevoegen aan het voer van de koeien, ter verbetering van hun spijsvertering en een gezondere darmflora (= betere mest) te krijgen.    

Verder zullen ze ook beroep doen op advies van een onafhankelijke deskundige op het gebied van teelt- en voerstrategie en zullen ze het programma “Farmdesk” gebruiken om het voeders nog meer te gaan sturen op maat van de noden van de koeien. 

Verschillende maatregelen zijn al genomen:   

– Inzet van een kruidenrijk grasland op de weides  

– Geen gebruik van koude meststoffen of meststoffen die nitraten bevatten   

– Toevoeging van bacteriën aan mest om ammoniakproductie te voorkomen   

– Gebruik van stalmest op weiden   

– Toevoeging van koolstofhoudende klei aan het voer    

– Gebruik van diepstrooiselboxen (geen conventionele matten)  

– Gebruik van maaisel uit natuurgebieden om zijn velden te mulchen 

Sinds 2010 organiseren Ben en Marianne ook knuffelsessies met de koeien. Deze activiteit vindt plaats in het hart van de boerderij, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in het kader van teambuilding. Zo staan ze ook in direct contact met de consument. 

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Geen gebruik van kunstmest  

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

Grasrijke weiden  

Bokashi toepassen op velden  

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING

Knuffelsessies met koeien georganiseerd voor burgers