Boerderij Sainte Barbe

Joël Lambert van de boerderij Sainte Barbe

Identiteitskaart van de boerderij

  • Gemeente : Orp-Jauche (Orp-le-Grand)  
  • Provincie : Waals-Brabant
  • Totale oppervlakte : 28 ha 
  • Type landbouwbedrijf : Biologische gemengd bedrijf met veeteelt
  • Website : http://www.fermesaintebarbe.be/ 

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 2023-2025
  • Periode: 28 ha

De boerderij evolueert stap voor stap

De boerderij Sainte Barbe wordt beheerd door de familie Lambert in Orp-le-Grand, in Waals-Brabant. We vinden er Joël (de vader van het gezin), Marie Andrée (zijn echtgenote) en hun zoon Paul. Sinds 1999 zorgen ze samen voor de biologische landbouw. Ze verbouwen granen, aardappelen en ongeveer dertig verschillende soorten groenten. De familie heeft ook een biologische varkenshouderij (op stro) en houdt scharrelkippen. Ze hebben ook een boomgaard: de appels worden met de hand geoogst en zijn vooral bedoeld voor de productie van sap. Het sap wordt in de winkel verkocht.   

In 2005 richtte deze boerderij zich op directe verkoop aan de consument. Ze openden een eigen winkel waarin ze geteelde groenten, pakketten varkens- en kippenvlees verkopen, maar ook producten uit de samenwerking met andere producenten in de regio zoals brood, fruit, vleeswaren, zuivel en droge producten. 

In 2014 besloot de boerderij, haar deuren te openen door een educatief parcours dwars door de boerderij. Het parcours heeft informatieborden over de verschillende landbouwactiviteiten en is voor iedereen toegankelijk. Bezoekers hebben de mogelijkheid te picknicken dankzij de daarvoor bestemde zitplaatsen. 

Voor de Familie Lambert is het een hoogste prioriteit, een project te vinden dat helemaal bij hun past. Ze willen graag overstappen naar Biologische conserveringslandbouw. Hun doel is om de grondbewerking te verminderen, het bodemleven te vergroten en koolstof vast te leggen om de bodemvruchtbaarheid te vergroten. Hiervoor werkt de familie samen met Terres Vivantes, een organisatie die landbouwbedrijven begeleidt bij hun overgang naar agro-ecologie. Er staan verschillende zaken op de agenda:  

– Aanpassing van de vruchtwisseling, om het langer en diverser te maken 

– Het gebruik van directzaaien onder permanente bodembedekking (witte klaver) en eenjarige en gediversifieerde plantenbedekking (zoals “Biomax”) 

– Het gebruik van natuurlijke oplossingen om aangekochte organische mest te vervangen (zoals alfalfa, die ter plekke zou worden gekweekt en geoogst) 

– De proefopzetting met biologische geselecteerde tarwerassen en met een hoge kwaliteit voor brood (beter tegen onkruid en droogte)  

– Het versterken van de grasstroken en het planten van nieuwe hagen 

– Het kweken van een variëteit aan tarwe geschikt voor Biologische conserveringslandbouw.

– Enz. 

 Deze projecten zullen helpen de biodiversiteit te bevorderen en tegelijkertijd de productiviteit en het inkomen van gewassen te verhogen.  

Deze boerderij is zeer bewust voor actuele uitdagingen en heeft al een aantal goede eerste stappen in deze richting gezet, zoals de omschakeling naar biologische landbouw in 1999. Daartoe steunen ze het dierenwelzijn dankzij verschillende methodes.  

Bovendien hebben ze grasstroken ingezaaid en hagen aangeplant om erosie en modderstromen te beperken. Sinds 2021 produceert de boerderij BRF (Bois raméal fragmenté) uit groenafval dat in de stad en omgeving is ingezameld. Het dient als een koolstoftoevoeging op de velden. 

Laten we niet vergeten dat de boerderij Sainte Barbe haar producten lokaal in korte keten verkoopt, een belangrijk plusplunt vanuit ecologisch oogpunt. 

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

De grasstroken vergroten en nieuwe hagen planten   

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Vermarkten producten in de lokale korte keten 

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Teelt vlinderbloemigen zoals luzerne ter captatie stikstof    

Geen gebruik van chemische meststoffen en pesticiden   

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

Herziening van de vruchtwisseling, minder ploegen, gebruik van directzaai onder groenbemester en gediversifieerde groenbedekkers

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING

Educatieve rondleiding te midden van zijn gewassen