Plukveld Zonnebloem

Identiteitskaart van de boerderij

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 1 ha
  • Periode: 2023 - 2026

De boerderij evolueert stap voor stap

Birgit heeft zich altijd sterk verbonden gevoeld met de natuur en haar ecosysteem. Daarop besloot ze begin 2020 een monocultuur maisakker te kopen en te starten met de omvorming naar een biodiverse plek met een enorme diversiteit aan eetbare meerjarige planten (bomen, hagen, struiken,…).

Met Plukveld Zonnebloem wil Birgit naast de productie van noten, fruit en bloemen ook een inspirerende verbindings- en leerplek creëren, waarbij trainingen en rondleidingen kunnen gegeven worden. Haar doel is om mensen in haar omgeving en daarbuiten aan te sporen om op een bodemvriendelijke en duurzame manier aan de slag te gaan.

Zelf is Birgit ook klimaattuincoach in enkele Limburgse gemeentes, waarbij ze advies geeft hoe burgers hun tuinen klimaatrobuuster kunnen maken met focus op thema’s zoals waterinfiltratie- en captatie, soorten gelaagde beplanting,  minimaal beperken van verharding, enz.

 

Het doel van het Plukveld Zonnebloem is om een ruimte te creëren voor verbinding en leren over biodiversiteit en het belang ervan, en om een bloemen- en bessenplukveld te worden.  

Met ondersteuning van Farming for Climate zou Birgit in het eerste jaar haar bodemgezondheid verder kunnen verhogen, met onder meer aankoop van houtsnippers, grondverbeteringssupplementen zoals lavasteen, etc. Ook de biodiversiteit zal verder vergroot worden met onder meer de inzaai van mengels voor kruidenrijk grasland & bloemen, aanplant van een haag aan de noordkant en aanplant van diverse productieve struiken.  

In de volgende jaren wil Birgit de educatieve component sterk ontwikkelen. Zo wil ze een leertraject opstarten gericht op kinderen, waarbij er geleerd wordt hoe de aarde werkt en hoe we er zorg voor kunnen dragen. Daarnaast zal er een leerpad aangelegd worden met educatieve borden overheen het project. 

Aangezien het veld dat zij twee jaar geleden kocht voormalige maïsmonocultuur was, wilde Birgit onmiddellijk starten met verbetering van de bodemgezondheid. Ze zaaide een mengsel van bladrammenas, zonnebloem, meerjarige luzerne, lupine en verschillende soorten klaver (witte, rode, incarnaat en Alexandrijnse). De akker is sinds 2020 niet meer geploegd om het bodemleven te bevorderen en is vervolgens ingezaaid met verschillende soorten (phacelia, ganzenvoet, klaproos, wilde tijm, wilde wortel, venkel) en gemengde hagen, meidoorn en verschillende soorten kornoelje en beuk. Om de waterverspreiding te beperken heeft Birgit swales aangelegd met daarop fruitbomen. 

Ze is zich ervan bewust dat door agro-ecologie het bodemleven kan worden gestimuleerd en verrijkt. Birgit is opgeleid in permacultuur en heeft zich gespecialiseerd in duurzame landbouw, waardoor ze nog meer gedefinieerde kennis kan delen. 

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

Regeneratie bodem, aanplanten bomen; struiken; kruiden-en bloemenrijk grasland  

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Productie van kwalitatieve lokale fruiten en noten

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Geen gebruik van pesticiden en kunstmeststoffen. 

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

Bodemverbetering met opbouw organische stof 

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING

Educatief traject voor kinderen en coaching