Boerderij Broekelzenhoek

Boerderij Broekelzenhoek

Identiteitskaart van de boerderij

  • Gemeente: Westouter (Heuvelland)
  • Provincie: West-Vlaanderen.
  • Totale oppervlakte: 40 ha (+ 25 ha extensieve beweiding in natuurgebied)
  • Type landbouwbedrijf: Gemengd bedrijf met akkerbouw, tijdelijke grasland en permanente graslanden. Biologische productie.

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 21ha
  • Periode: 2022-2026

De boerderij evolueert stap voor stap

Rik Delhaye is de zoon van een landbouwer, maar hij heeft zijn vader nooit echt gekend. Hij ging naar de landbouwschool en kort na zijn afstuderen, op 24-jarige leeftijd, kreeg hij de kans om een boerderij over te nemen.

Hij heeft momenteel een prachtige boerderij op 40 hectare in het Heuvelland (Zuid-West-Vlaanderen).  Het is een gemengd bedrijf met een combinatie van akkerbouwgewassen, tijdelijk grasland en blijvend grasland. De voornaamste teelten zijn luzerne, rode klaver en enkele graansoorten.  Ook maakt hij zijn eigen kaas en verkoopt hij biologisch vlees.

Rik is een echte pionier in hart en nieren en werkt sinds 1985 biologisch-dynamisch. Tussen de percelen past hij agrobosbouw toe, met verschillende kilometer hagen.  In het verleden had hij 120 koeien, nu is het aantal teruggebracht tot een 45-tal koeien. Waarvan 10 tot 20 koeien worden gemolken,

Als landbouwer wil hij het verschil maken door goed en gezond voedsel te produceren met respect voor de natuur, zonde gebruik van chemische middelen en zelf op een ecologische manier te leven.

Rik wil meer en meer evolueren naar een “micro-melkveebedrijf”, met de nadruk op kleinschalige artisanale verwerking (hij is van 120 naar 45 koeien gegaan), zijn boerderij nog verder te integreren in het natuurlandschap, gelegen midden in een Natura 2000-gebied.

Gezien het heuvelachtig landschap wil Rik actie ondernemen voor de waterhuishouding op zijn bedrijf nog te verbeteren. Zo wil hij nog meer swales (een soort beekje) en retentievijvers aanleggen, dwars op de heuvel om het water te vertragen, beter op te slaan. Dit wil Rik combineren met de aanplant van bomen op de ophoging naast de swales, met mulching en de aanplant van diverse meerjarige planten.

Rik is van het principe “minder minder meer” en hierin wil hij steeds verder in gaan: minder bodembewerking, en zorg voor veerkrachtig systeem, waardoor de nood voor pesticiden verdwijnt en je zelfs ook meer tijd krijgt voor je privéleven. Hij wil ook zijn experimenten voortzetten, onder andere door het gebruik van vergeten meerjarige planten die op middellange termijn kunnen bijdragen aan het dieet van de koeien (diversiteit van hun voeding).

Dit jaar heeft Rik specifiek plant- en zaaigoed gekocht om alternatief voer te kweken voor zijn vee, zodat hij zijn koeien een zo rijk mogelijke voeding kan geven. Hij heeft ook verschillende nieuwe variëteiten gezaaid, zoals esparcette, erwten in rogge of gras, klaver, luzerne en smalle weegbree.

Door het vee vroeg buiten te laten grazen en zo de grond te vertrappelen , creëert Rik microklimaten waarin de planten beter groeien. Daarnaast wil hij elk jaar 50 knotwilgen planten en bereidt hij de aanplant voor van boomgaarden waar de koeien kunnen grazen.

Dit jaar wil Rik doorgaan met het planten van zaailingen en zaden voor meerjarige gewassen, het planten van fruitbomen, en het graven van twee swales (watergreppel) met poel. Hij wenst ook een doorzaaimachine te kopen.

Verder wil het de verwerking van melk op de boerderij nog meer te bevorderen, met aanpassingen die hem toelaten om kazen te rijpen en duurzame energiebronnen te creëren.

Hij is gestopt met ploegen en past wisselteelt, gecombineerde teelten, directzaai van teelten, vanggewassen, enz. toe. Hij heeft 8 hectare agroforestry en 6 kilometer aan hagen.

Hij wil op zijn boerderij een microklimaat creëren en de hele heuvel waarop de boerderij ligt omvormen tot een plaats waar natuur en landbouw samenkomen, dit alles in samenwerking met zijn buren.  Overal rond de percelen heeft Rik hagen aangeplant, voor de biodiversiteit, maar ook voor koelte te brengen (de ochtendfrisheid blijft langer hangen) en microklimaat te creëren, waarbij de wind gebroken wordt.

Ook heeft hij op een aantal percelen agroforestry aangeplant, met fruitbomen die dienen om sap mee te maken (voornamelijk oudere soorten rassen appelbomen). Tussen de bomen kunnen de koeien afgewisseld grazen.

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

Agroforestry

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Artisanale verwerking melkproducten

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Verbetering waterhuishouding met swales en retentiebekkens

 

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

permanente extensieve graslanden, ploegloze akkerbouw

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING