Boerderij Vrijselhof

Vrijselhof

Identiteitskaart van de boerderij

  • Gemeente: Kontich, provincie Antwerpen.
  • Totale oppervlakte: 42 ha – 50% landbouw, 50% natuur en bos.
  • Type landbouwbedrijf: gemengd – productie van granen, groenten en voedergewassen, vis en kleinvee (geiten, konijnen, schapen, kippen, varkens)
  • Website: Www.Vrijselhof.be

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 20ha
  • Periode: 2021 - 2026

De boerderij evolueert stap voor stap

Ferme Vrijselhof

Joe runt een gediversifieerd bedrijf van 42ha ten zuiden van Antwerpen. Hij fokt runderen, varkens en kippen.

Sinds 2016 gebruikt hij al zijn energie om de verdichte grond weer tot leven te brengen, zodat hij regeneratieve landbouw kan gaan toepassen. Op termijn zal hij duizenden bomen planten en de dieren hebben om zijn bedrijf in een gesloten kringloop te onderhouden.

Het bedrijf probeert ook de “dry farming” te bevorderen door een eigen microklimaat te creëren, zodat irrigatie overbodig wordt; hij ploegt zijn velden niet en laat ze permanent bedekt met vegetatie; produceert zijn eigen compost; gebruikt de mulch-techniek en combineert verschillende gewassen.

De boerderij is begonnen met het herstel van de natuurlijke werking van de bodem, die was samengedrukt na jaren van intensief gebruik van zware landbouwtechnieken. Er moeten nu nog meer oppervlaktes worden hersteld.

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

  • Oppervlaktebewerking, zonder ploegen;

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

  • Aankoop zaden voor mengteelt;
  • Het inzaaien van gemengde zaden om de bodem te herstellen.

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING