Boerderij de la Distillerie

Identiteitskaart van de boerderij

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 20ha
  • Periode: 2021 – 2024

De boerderij evolueert stap voor stap

Jérémy en Marie zijn een stel producenten die ongeveer tien jaar geleden de familieboerderij fulltime overnamen. Historisch gezien werd de boerderij op een conventionele manier gerund.  Na de geboorte van hun kinderen beseften zij dat zij ethisch en psychologisch niet langer konden doorgaan met de conventionele landbouw. Zij besloten de boerderij te verbinden aan duurzame, lokale en seizoensgebonden landbouw met behoud van het milieu, principes die diep geworteld zijn in hun respectieve overtuigingen.    

Het boerenechtpaar produceert granen, aardappelen en andere groenten, die alle bestemd zijn voor winkels of rechtstreekse verkoop, maar met de zekerheid van hun bestemming.  

Daarnaast ontvangen ze elke woensdag een 8-tal personen via de vzw “Nos Oignons”, die zich bijzonder op mensen richt die tijdelijke of permanente psychische problemen hebben of hebben gehad. Ze werken samen op de boerderij en leren meer over de boerenstiel. 

De familie wil een erfenis nalaten van een vruchtbare, gevarieerde omgeving, die duurzaamheid garandeert voor toekomstige generaties, terwijl zij haar passie deelt en streeft naar gelukkige nuchterheid. 

“We planten hagen, we zaaien bloemen, we kiezen smakelijke variëteiten, we aarzelen niet om wilde bloemen te laten groeien in het midden van een graanveld, en last but not least geven we de aarde zoveel mogelijk organisch materiaal!” 

Met de aankoop van een schoffelmachine kunnen ze de grond mineraliseren en onkruid bestrijden zonder om te ploegen. Verder zullen ook fruitbomen zoals appel- en perenbomen aangeplant worden. 

In 2012 werd een eerste perceel biologisch geteeld (groenten), om in 2018 de volledige boerderij naar bio om te vormen. Jeremy en Marie willen verder gaan, met een boerderij die in alle opzichten duurzaam is met een levende bodem als de basis.   

Er wordt niet meer geploegd en op de boerderij wordt geteeld zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Ze hebben een watertank van 180.000 l (regenwater) gebouwd, ze verwarmen hun gebouwen niet meer dankzij isolatie en ze importeren veel groenafval en stro (paardenmest). 

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

Herstellen van de biodiversiteit door o.a. nestkasten voor roofvogels te installeren;
Aanplant van hagen, hoogstamfruitbomen;

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING

Integratie van gehandicapte personen in de oogst, …
Agro-ecologisch advies;