Boerderij Warelles

Boerderij Warelles

Identiteitskaart van de boerderij

  • Gemeente: Petit-Enghien
  • Provincie: Henegouwen
  • Totale oppervlakte: 120 ha
  • Bedrijfstype: gemengd bedrijf, melkvee en akkerbouw
  • Website: http://www.fermedewarelles.be

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 21 ha
  • Periode: 2022-2026

De boerderij evolueert stap voor stap

Warelles

De boerderij van Warelles is een familiebedrijf dat zowel akkerbouw als melkproductie heeft.

Etienne runt deze boerderij van 120 ha al sinds 1996. Volgens hem ligt de sleutel tot een veerkrachtig en duurzaam landbouwsysteem in diversificatie, diversiteit, de lange én de korte keten, samenwerking en het leven van de bodem!

Sinds vele jaren oriënteert de boerderij zich op regeneratieve landbouw. Dit is een ecologisch intensieve landbouw waarbij verschillende agroecologische technieken worden gebruikt om het aandeel van externe inputs te verminderen. De grond die Etienne bewerkt, is bijvoorbeeld al 20 jaar niet meer geploegd, waardoor regenwormen kunnen terugkeren en de bodem massaal herstellen.

Volgens de principes van de agroecologie ontwikkelen Etienne en zijn zoon Nicolas korte ketens en evolueren ze geleidelijk naar zelfvoorziening door verschillende ketens binnen hun boerderij te ontwikkelen:

  • Sinds 2015 is een micro-methanisatie op basis van de mest van hun dieren opgezet om geleidelijk aan energie autonomie te verzekeren. Dat doel is al bijna bereikt!
  • In 2020 werd een molen geïnstalleerd. Het graan dat op de boerderij wordt geproduceerd, wordt nu rechtstreeks ter plaatse gemalen. Het meel wordt verkocht aan de boerderijwinkel en aan een plaatselijke ambachtelijke bakker (Les Pains de Stéphane).
  • Naast het meel verkopen ze ook hun aardappelen, eieren en melk, en andere producten van lokale producenten (pasta, ambachtelijke bieren,…)

Ten slotte is de boerderij van Warelles ook een educatieve boerderij waar scholen en het publiek welkom zijn. Deze laatsten ontdekken de uitdagingen en beperkingen van de plattelands- en landbouwwereld aan de hand van verschillende pedagogische benaderingen.

warelles

In de nabije toekomst, wenst Etienne:

– Meer samenwerking met andere landbouwers (bv. teruggave van mest voor bepaalde gewassen).
– Het doorzaaien van granen (spelt) door bodembedekkende gewassen testen en de productie ervan diversifiëren in een proces van continue verbetering.
– Zelfvoorzienend worden op het gebied van voedergewassen en voedsel op hun bedrijf met het oog op een grotere weerbaarheid.

Etienne ging in de richting van agroecologie zonder het echt te beseffen. Aanvankelijk deed hij aan agroecologie om tijd te winnen en uit gezond verstand. Na verloop van tijd merkte hij dat de gewassen het niet slechter deden en daarom koos hij voor een geleidelijke indirecte overgang.

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Korte ketenverkoop in hoevewinkel

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Sterke reductie van pesticiden en kunstmeststoffen

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

Aankoop van een directzaaimachine

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING

Educatieve samenwerking met scholen