Boerderij Dauchy
ondersteuning voor 20ha

Identiteitskaart van de boerderij

  • Gemeente: Wijtschate (Heuvelland), provincie West-Vlaanderen.
  • Totale oppervlakte: 125ha
  • Type landbouwbedrijf: 40% agro-ecologie, gemengd bedrijf met melkvee, akkerland, tuinbouw, compostering van mestoverschotten

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 20ha
  • Periode: 2021 - 2026

De boerderij evolueert stap voor stap

Bram heeft sinds 2010 het bedrijf overgenomen, een gemengd bedrijf met melkvee, vollegrondsgroenten en akkerbouw.
Sinds meer dan 10 jaar werkt bram ploegloos, om zo te proberen het koolstofgehalte omhoog te trekken op zijn percelen en het bodemleven te stimuleren.

Bram zet actief in om het verbruik van pesticiden te verlagen naar een minimum, maar zet ze wel in als allerlaatste redmiddel. Hij implementeert een heel divers spectrum aan teelten zodanig de vruchtafwisseling geen probleem vormt.  Hij tracht zoveel mogelijk hoogwaardige biomassa aan te voeren op zijn gronden, waarvoor hij gebruik maakt van stalmest en het inzaaien van groenbedekkers met hoge biodiversiteit. Kortom wordt er vooral richting bodem gekeken, meer bepaald zijn bodemvruchtbaarheid en bodemleven essentieel voor Bram.

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

  • Bouw van een dam van wilgentakken om erosie tegen te gaan;

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

  • Aankoop van houtsnippers voor op de akkers;
  • Testen van verschillende soorten bodembedekkers

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING

  • Deelname aan TRANSAE Project vanuit Interreg

Menu