Boerderij Trezemieke

Trezemieke

Identiteitskaart van de boerderij

  • Gemeente : Retie  
  • Provincie : Antwerpen
  • Totale oppervlakte : 90 ha  
  • Type landbouwbedrijf : Extensieve veehouderij
  • Website : https://trezemieke.be/   

 

 

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 50 ha
  • Periode: 2023 - 2026

De boerderij evolueert stap voor stap

trezemieke

Stephanie richt zich met haar man Tuur, die zelfstandig agro-ecologisch adviseur is, op de veehouderij. De boerderij in Trezemieke heeft een veertigtal Aubrac-runderen, kippen van een lokaal Kempisch ras en kleinvee (geiten, pony’s, ezels, konijnen,… ). De producten, zoals eieren en vlees worden verkocht in de hoevewinkel op de boerderij, samen met producten van een aantal andere lokale producenten. De boerderij heeft ook akkerland met mengteelten zoals graan- en peulgewassen (bv. erwten, gerst). De kruidenrijke graslanden worden hoofdzakelijk gebruikt als voeding voor de eigen dieren, en een deel van het gras wordt verkocht.   

Daarnaast organiseert Stephanie regelmatig verjaardagsfeestjes voor kinderen op de boerderij en begeleide klassenbezoeken. Eén keer per week biedt Stephanie ook een zorgboerderij aan voor mensen met een beperking. Het doel is hen te laten genieten van de rust op de boerderij en hen zinvolle besteding te geven met eenvoudige taken (zoals het voederen van de dieren).  

In eerste instantie zal er een compostthee-installatie met de nodige ingrediënten aangeschaft worden om de bodembiologie te verbeteren. Zo kunnen ze het bodemleven verder stimuleren en kruidenrijke graslanden met levende bodem verder ontwikkelen.

Verder zal er een mobiel kippenhok gecreëerd worden, zodat de kippen bij elke begrazing naar een ander perceel kunnen verhuizen.  

Stephanie sloeg in 2014 de duurzame weg in door te stoppen met ploegen en haar weilanden alleen te vernieuwen met de klepelmaaier en de roterende wiedeg. De visie van boerderij Trezemieke is een boerderij met respect voor de natuur en die met de natuur werkt, niet ertegen. De boerderij gebruikt enkel natuurlijke meststoffen zoals stalmest en de inzet van biodiverse groenbemesters. De dieren worden uitsluitend gevoed met kruidenrijk grasland en krijgen geen krachtvoer van buitenaf.   

Ter ondersteuning van de biodiversiteit worden sommige percelen ingezaaid met specifieke faunamengsels. Ook werden er hagen rond de percelen geplant en sommige delen van de weides worden niet gemaaid. Samen met partners zoals Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werd rond de weiden een boomaanplanting gerealiseerd met knotwilgen ,hagen, zwarte Els en Canadese populieren.    

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

Aanplant van heggen, bomen en faunastroken 

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Vlees van hoge kwaliteit in lokale korte keten 

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Geen gebruik van chemische meststoffen en pesticiden 

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

Niet-kerende grondbewerking, kruidenrijk grasland en roterend begrazen 

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING

Agroecologisch advies, informatie aan consumenten