De winstgevendheid van agro-ecologie : vooroordelen ontkracht

Intensieve landbouw is lang beschouwd als de norm, maar de verwoestende gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid worden steeds duidelijker. Geconfronteerd met deze uitdagingen is agro-ecologie in opkomst als een levensvatbare en winstgevende oplossing voor boeren, ondanks hardnekkige vooroordelen.

De verborgen kosten van intensieve landbouw 

Volgens het artikel van Wester van Gaal “Pesticides cost double the amount the yield, study finds”, kosten pesticiden die gebruikt worden in de conventionele landbouw, vaak twee keer zoveel als de voordelen die ze opleveren. Deze producten hebben een sterk negatieve invloed op het milieu, de biodiversiteit en de menselijke gezondheid en wegen veel zwaarder dan hun economische voordelen.

De overgang naar agro-ecologische landbouw 

Agro-ecologie biedt een veelbelovend alternatief. Deze aanpak is gebaseerd op gevalideerde, wetenschappelijk onderbouwde praktijken die gericht zijn op het herstellen van de gezondheid van de bodem en de gewassen, terwijl de milieu-impact van de landbouw wordt verminderd. De belangrijkste praktijken zijn no-till (zo weinig mogelijk bodemverstoring), permanente bodembedekking en het bevorderen van biodiversiteit.

Economische voordelen voor boeren 

In tegenstelling tot wat je zou denken, biedt agro-ecologie aanzienlijke economische voordelen voor boeren. “The Case for Regenerative Agriculture in Germany” laat zien dat boeren, door zich te richten op de winst in plaats van op het maximale rendement, hun kosten aanzienlijk kunnen verlagen met behoud van een behoorlijk rendement. Het resultaat is een hoger netto-inkomen. Op basis van deze gedetailleerde analyse kan de winst op hun graan- en oliezaadgewassen met ongeveer 60% of meer stijgen.

Alleen al door het toepassen van niet-kerende grondbewerkingstechnieken die de bodem zo ongestoord mogelijk laten en het zaaien van verschillende gewassen, kunnen ze al een verschil bereiken van €149/ha, of 42% winst. In combinatie met andere agro-ecologische praktijken lopen de voordelen zelfs op tot 60%.

Bovendien verhoogt een betere bodemgezondheid het productiepotentieel van het land, waardoor de waarde ervan op de lange termijn stijgt.

Bekijk een andere veelbelovende studie die de winstgevendheid van maïs(+70%!) onderzoekt die worden geteeld met regeneratieve landbouw in vergelijking met conventionele landbouw via deze link.  

Een investering in de toekomst

Hoewel de agro-ecologische overgang een initiële uitdaging kan zijn voor boeren, zijn de voordelen op lange termijn onmiskenbaar. Agro-ecologie maakt het grootste verschil in moeilijke jaren, met hogere netto-opbrengsten dan conventionele landbouw. Door de veerkracht tegen extreme weersomstandigheden te vergroten en een stabiele aanvoer van gewassen te garanderen, komt deze aanpak de hele agro-voedingswaardeketen ten goede, van boeren tot consumenten.

De cruciale rol van de consument: Lokaal eten voor meer winstgevendheid

Als consument hebben we ook een belangrijke rol te spelen in het kopen van lokale producten. Naast het steunen van boeren in jouw regio, helpt het om de voedselzekerheid te verbeteren. Lokale productie vermindert de risico’s die gepaard gaan met verstoringen van wereldwijde toeleveringsketens en zorgt voor een betrouwbaardere aanvoer in het geval van voedselcrises. Lokaal eten vermindert ook de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het transport van voedsel en helpt zo de klimaatverandering tegen te gaan.

Een duurzame toekomst dankzij agro-ecologie

Tot slot biedt agro-ecologie een weg naar een duurzamere en winstgevendere toekomst voor de landbouw. Door te investeren in milieuvriendelijke en economisch haalbare praktijken kunnen boeren niet alleen hun eigen winstgevendheid verbeteren, maar ook helpen om onze planeet te behouden voor toekomstige generaties. Het is tijd om vooroordelen aan de kant te schuiven en het land en zijn bewoners met meer respect te benaderen. 

Nog meer weten? Bekijk dit webinar over de winstgevendheid van agro-ecologie in de melkveehouderij.