Deutsche Bank communiceert naar haar klanten over de voordelen van agro-ecologie.

Wij zijn verheugd over dit artikel van de Deutsche Bank en de video die werd gemaakt samen met één van de ondersteunde landbouwers en onze vzw.

Het belicht de impact van de huidige landbouwtechnieken op onze planeet. Het informeert over het belang en de duurzame effecten van de agro-ecologische transitie voor het klimaat.

Deze communicatie werd gericht aan alle klanten van Deutsche Bank in België, waardoor we de agro-ecologische boodschap nog verder kunnen verspreiden.

Deze communicatie werd verspreid naar alle Deutsche Bank klanten in het land, en heeft dus een nationaal effect veroorzaakt