Boerderij Dauchy LV
ondersteuning voor 20ha

Identiteitskaart van de boerderij

  • Gemeente: Wijtschate (Heuvelland), provincie West-Vlaanderen.
  • Totale oppervlakte: 125ha
  • Type landbouwbedrijf: 40% agro-ecologie, gemengd bedrijf met melkvee, akkerland, tuinbouw, compostering van mestoverschotten
  • Website:

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 20ha
  • Periode: 2021 - 2026

La ferme évolue pas à pas

Bram is melkboer, landbouwer en tuinbouwer

Hij maakt deel uit van het TRANSAE-project met Inagro.

Doelstellingen

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

  • Bouw van een dam van wilgentakken om erosie tegen te gaan;

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

  • Aankoop van houtsnippers voor op de akkers;
  • Testen van verschillende soorten bodembedekkers

OPLEIDING & KENNISDELING

Menu