Boerderij PHAE

felix-phae

Identiteitskaart van de boerderij

  • Gemeente: Hansbeke (Deinze), provincie Oost-Vlaanderen.
  • Totale oppervlakte: 66,5ha
  • Type landbouwbedrijf: akkerbouwgewassen waarvan 59 ha biologisch en agro-ecologisch.

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 20ha
  • Periode: 2021 - 2026

De boerderij evolueert stap voor stap

Felix heeft het PHAE Project Hansbeke Agro-ecologie opgericht. 50ha grond wordt gebruikt om een onderzoeksplatform te creëren om kennis en experimenten over agro-ecologische praktijken te versnellen met de hulp van ILVO en RHEA. Het doel is om de gebruikte technieken en resultaten nog meer te kunnen delen. Felix informeert zich al jaren over dit onderwerp.

Enfant dans la pairie

Ons project moet duurzaam en winstgevend zijn op lange termijn.

De boerderij is al volledig toegewijd aan agro-ecologische praktijken, waaronder agrobosbouw, niet kerende grondbewerking, directe inzaaiing, gemengde gewassen, bloembedden, compostering enz.

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

Aankoop van boomzaailingen voor agrobosbouw;

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

Aankoop van zaaigoed voor bodembedekkers;
Bouw van een systeem voor de productie van compostthee;

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING

Advies over agro-ecologie.