Cense Seigneuriale

Champ de la Cense seigneuriale

Identiteitskaart van de boerderij

  • Gemeente: Terwagne (Clavier), provincie Luik
  • Totale oppervlakte: 30ha
  • Type landbouwbedrijf: vollegrondsteelt

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 20ha
  • Periode: 2021 - 2026

De boerderij evolueert stap voor stap

Louis komt niet rechtstreeks uit de boerenwereld. Dankzij geslaagde proeven, maar ook dankzij zijn fouten, heeft hij in hoge mate bijgedragen tot de vooruitgang van zijn kennis. 

Vandaag is hij actief in het ondersteunen en delen van advies om de landbouw naar een duurzamer model te leiden.

Het bedrijf heeft akkerbouwgewassen en werkt samen met veehouders voor de uitwisseling van stro en mest en met schaapherders voor het begrazen van bodembedekkers door schapen.  

Louis’ plan is om op al zijn percelen zo snel mogelijk over te schakelen op conserverende landbouw om zijn bodems te verbeteren en zijn inputs drastisch te kunnen verminderen. 

Zijn andere doelstellingen zijn om zoveel mogelijk CO2 op te vangen, de biodiversiteit op de boerderij te verbeteren en duurzame landbouw tot stand te brengen. Door de aankoop van een doorzaaimachine kan Louis gemakkelijk verschillende gewassen zoals tarwe, granen en gerst planten waarmee de biodiversiteit ondersteunt wordt. Hij wil ook de technieken verbeteren en de praktijken op het niveau van het landbouwbedrijf in z’n geheel bekijken (systeemaanpak) en niet alleen op het niveau van een perceel. 

Het bedrijf heeft al verschillende stappen gezet in de richting van duurzame landbouw, onder meer door stro te leveren aan veehouders, grasland te begrazen met schapen en al meer dan 5 jaar zonder te ploegen te werken 

Het bedrijf is al 30 jaar betrokken bij de geleidelijke afschaffing van het ploegen, waarbij het als eerste stap is overgeschakeld op niet-kerende bodembewerking (TCS) en sinds een 6-tal jaar op directzaaien doorheen de groenbedekker of oogstresten. 

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

  • Aanplant van hagen;

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

  • Aankoop van zaden voor bodembedekkers

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING

  • Agro-ecologisch advies;