De Sustainable Development Goals (SDG’s): een cruciaal kader voor agroecologie

In een tijd waarin duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid topprioriteiten worden voor bedrijven en organisaties over de hele wereld, spelen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties een centrale rol bij het opstellen van agenda’s en het stimuleren van actie. In dit artikel gaan we dieper in op het verband tussen de SDG’s en agro-ecologie, waarbij we de significante impact benadrukken die milieuvriendelijke landbouwpraktijken kunnen hebben op het bereiken van deze doelen. Door beter te begrijpen hoe landbouw kan bijdragen aan een milieuvriendelijkere toekomst, kunnen we concrete stappen nemen om deze initiatieven te ondersteunen en onze samenleving op weg te helpen naar een betere toekomst voor iedereen.

Wat zijn de SDG’s?

De Sustainable Development Goals (SDG’s), die in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties zijn aangenomen, bieden een wereldwijd kader voor het aanpakken van de meest urgente uitdagingen van de wereld tussen nu en 2030. Met 17 onderling verbonden doelen bieden de SDG’s een routekaart naar een eerlijkere en meer welvarende toekomst voor iedereen.

Het belang van de SDG’s in agro-ecologie

Landbouw speelt een essentiële rol in het bereiken van de SDG’s. Als sector die fundamenteel is voor voedselzekerheid, armoedebestrijding en milieubehoud, heeft landbouw het potentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan verschillende SDG-doelstellingen.

Landbouw voor Klimaat en de SDG’s

Bij Farming for Climate zetten we ons in voor het behalen van zes van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waarmee we direct en indirect bijdragen aan deze cruciale doelstellingen voor een milieuvriendelijkere toekomst.

SDG 2 – Geen honger: Onze inspanningen om agroecologie te promoten garanderen duurzame landbouw en helpen zo om voedselproductie van hoge kwaliteit op lange termijn te garanderen.

SDG 6 – Schoon water en sanitaire voorzieningen: Door agro-ecologische praktijken te gebruiken, bevorderen we een efficiënter gebruik van water in de landbouw, wat helpt om waterbronnen te behouden en bodemerosie te verminderen.

SDG 8 – Fatsoenlijk werk en economische groei: We vergroten de waarde van het boerenberoep door het creëren van directe en indirecte werkgelegenheid via onze landbouwinitiatieven, waardoor we bijdragen aan economische groei en het creëren van banen in de landbouwsector.

SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie: Door milieuvriendelijke productiemethoden te stimuleren, moedigen we verantwoorde consumptie en productie aan, waardoor het gebruik van schadelijke chemicaliën wordt verminderd.

SDG 13 – Maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan: Onze overgang naar agro-ecologie stelt ons in staat om de CO2-uitstoot te verminderen en koolstof in de bodem vast te leggen, wat bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering.

SDG 15 – Leven op het land: Door biodiversiteit in onze bodems en landschappen te herstellen, bevorderen we het leven op het land door habitats te creëren die gunstig zijn voor de lokale flora en fauna.

 

Zet je samen met ons in voor een toekomst die respectvoller is voor het milieu en eerlijk voor iedereen, door onze initiatieven te steunen en deel uit te maken van de beweging voor een landbouw die respectvoller is voor het milieu en de samenleving.