Onze bijdrage aan de SDG’s

In september 2015 heeft de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld.
Onze organisatie draagt rechtstreeks bij aan het bereiken van 6 van deze doelstellingen, maar onze bijdrage is natuurlijk veel breder en vindt weerklank in veel meer doelstellingen.

Door over te schakelen op agro-ecologische praktijken handelen wij rechtstreeks in het hart van deze doelstelling door te zorgen voor duurzame landbouw. Wij dragen ook bij aan de verbetering van de kwaliteit van het voedsel en de verzekering van de productie ervan op lange termijn.

Water is een kostbare hulpbron. De landbouw is afhankelijk van een goede waterhuishouding om fruit, groenten en granen goed te laten groeien. Door agro-ecologie verminderen we indirect de waterinput door de schaduw die hagen en bomen aan de bodem geven, zorgen we voor een kleinere behoefte aan besproeiing en een betere waterhuishouding. De bodem is beter gedraineerd, erosie wordt verminderd.

Het beroep van landbouwer wordt gewaardeerd.  Bovendien dragen we bij aan directe jobcreatie (1 medewerker werd in 2021 in dienst genomen en andere zijn gepland) en indirecte jobcreatie door de oprichting van nieuwe activiteiten die extra werkgelegenheid zullen scheppen in een essentiële sector voor de Belgische economie waar de werkgelegenheid voortdurend afneemt.

Onze acties liggen rechtstreeks in lijn met deze doelstelling, gezien de focus op duurzame productie op lange termijn. Samen met de natuur werken (en niet meer ertegen) verandert de situatie en stelt ons in staat op duurzame wijze te produceren en te consumeren. Chemische bestrijdingsmiddelen en synthetische meststoffen worden drastisch verminderd.

Door over te schakelen op agro-ecologie dragen wij rechtstreeks en onrechtstreeks bij tot de vastlegging van CO2. De aanplant van hagen en bomen, het stoppen met ploegen en het permanent bedekken van de bodem zijn slechts enkele voorbeelden die bijdragen tot de vastlegging van CO2. Het CO2-effect wordt geraamd op 3 ton CO2 per hectare (1 ton vermeden en 2 ton opgevangen).

Onze acties hebben een directe impact op de kwaliteit van de Belgische bodem en helpen om onze bodems weer tot leven te brengen. Door de aanleg van gras- en bloemenstroken, hagen en nestkastjes kunnen de fauna en flora zich diversifiëren en tot hun recht komen.