Het ondersteunen van de agro-ecologische overgang, een oplossing om de milieueffecten te verbeteren 

De agro-ecologische overgang komt naar voren als een cruciale reactie op de urgente milieuproblemen van onze tijd. Door natuurvriendelijke landbouwpraktijken te omarmen, biedt het een weg naar een duurzamere en evenwichtigere toekomst. 

In deze context wordt het ondersteunen van de agro-ecologische overgang niet alleen een noodzaak, maar ook een effectieve oplossing om de milieueffecten te verbeteren. 

Het biedt meerdere tastbare milieubaten, waaronder voornamelijk: 

Biodiversiteitsherstel 

De agro-ecologische overgang stimuleert de invoering van landbouwpraktijken die de biodiversiteit behouden en herstellen, zowel onder als boven de grond. Het stimuleert gewasdiversiteit en creëert habitats voor zowel bovengrondse als ondergrondse fauna. Door overmatig gebruik van pesticiden en kunstmest te vermijden, wordt een gezonde, levende bodem behouden, wat essentieel is voor de vruchtbaarheid en veerkracht van landbouwecosystemen. Een gezonde, levende bodem herbergt een veelheid aan nuttige micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, die helpen bij het afbreken van organisch materiaal, het reguleren van voedingsstoffen en het beschermen van planten tegen ziekten. Door dit ondergrondse leven te behouden en de biodiversiteit in de bodem te bevorderen, draagt de agro-ecologische overgang bij aan duurzamere en productievere landbouwecosystemen.  

Verbetering van de waterkwaliteit 

Agro-ecologische praktijken zoals waterbeheer, agroforestry en vermindering van chemische inputs dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Door afspoeling van pesticiden en meststoffen naar waterwegen te minimaliseren, vermindert de agro-ecologische overgang watervervuiling en behoudt het aquatische ecosystemen, terwijl het zorgt voor een gezondere watervoorziening voor lokale gemeenschappen. 

Bevordering van duurzame voeding 

De agro-ecologische overgang bevordert duurzame voedselproductie door het benadrukken van milieuvriendelijke landbouwpraktijken en het stimuleren van consumptie van lokale en seizoensgebonden producten. Door de afhankelijkheid van intensieve monoculturen en bewerkte voedingsmiddelen te verminderen, bevordert het een evenwichtiger, voedzamer en milieuvriendelijker dieet. Door te stoppen met het gebruik van schadelijke chemicaliën in landbouwpraktijken, kan de bodem bovendien op natuurlijke wijze regenereren, waardoor de geteelde producten worden verrijkt met essentiële voedingsstoffen. Deze verbetering van de bodemkwaliteit resulteert in gezondere, voedzamere producten, wat een positieve invloed heeft op de gezondheid van de mensen die ze eten. 

 Koolstofvastlegging in de bodem 

Een van de belangrijkste aspecten van de agro-ecologische overgang is het vermogen om koolstof vast te leggen in de bodem. Door de toepassing van praktijken als agroforestry, vruchtwisseling en agro-ecologisch bodembeheer aan te moedigen, kunnen grote hoeveelheden koolstof in landbouwgronden worden opgeslagen. Deze koolstofvastlegging beperkt zich niet tot het eenvoudigweg verminderen van de CO2-uitstoot, maar gaat verder door actief koolstof uit de atmosfeer op te vangen en op te slaan in de bodem. Dit proces helpt dus de klimaatverandering te matigen door de concentratie CO2 in de atmosfeer te verminderen en tegelijkertijd de vruchtbaarheid van de bodem en de veerkracht van agrarische ecosystemen te verbeteren.  

  

Kortom, het ondersteunen van de agro-ecologische overgang is veel meer dan alleen een investering. Het is een concrete stap om ons milieu te behouden, een gezonde en duurzame voeding te bevorderen, en bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Door onze krachten te bundelen en te investeren in natuurvriendelijke landbouwpraktijken, kunnen we een groenere en welvarendere toekomst creëren voor toekomstige generaties.