Voortgang van het Huis voor Agroecologie 

Op 6 maart kwam het Huis voor Agro-ecologie, waarvan enkele van onze leden lid zijn, bijeen om de positieve vooruitgang van zijn werkzaamheden te presenteren. Via workshopgesprekken met verschillende actoren en organisaties uit de landbouwsector (zie hieronder) werd gereflecteerd op de opbouw van de eerste agro-ecologische waardeketenprojecten. Dit bleek zeer verrijkend voor de voortgang van het Huis van de Agro-ecologie. Dit werd op 23 maart werkelijkheid met de neerlegging van de statuten van het Huis voor Agro-ecologie als VZW! Sinds zijn oprichting heeft het de ambitie gehad om zich te positioneren als een betrouwbare derde partij om alle actoren te betrekken bij de landbouw- en voedseltransitie in België, wat het nu zal kunnen doen met zijn statuut dat geloofwaardigheid geeft aan zijn verklaringen en een team dat de eerste acties zal kunnen lanceren.

Het Huis van de Agro-ecologie is een jonge vereniging zonder winstoogmerk die zich op 3 hoofdlijnen richt:

De eerste as is het bevorderen van de overgang van agro-ecologische sectoren volgens de principes van agro-ecologie, voor duurzame landbouw en systemen. De tweede pijler is de strijd tegen de klimaatverandering door het behoud en de verbetering van de ecosystemen en de biodiversiteit. Bij deze tweede as gaat het ook om vermindering van de milieuvervuiling en verbetering van de kwaliteit van het milieu. De derde en laatste as is de leden toegang bieden tot diensten om de bevoorradingsketens van agro-ecologische producten te bestendigen en hen te helpen waarde toe te voegen aan de producten die uit deze ketens voortkomen.

Om dit belangeloze doel te bereiken, wil de vereniging agro-ecologische aanbodketens creëren en structureren, een expertisebasis consolideren om de actoren in de richting van agro-ecologie te begeleiden en ten slotte de bewustwording van de problematiek en de valorisatie van de uit de agro-ecologie voortvloeiende producties bevorderen.

Voor meer informatie kunt u hier hun website raadplegen. Voor verdere informatie kunt u momenteel contact met hen opnemen via dit e-mailadres :  houseofagroecologybelgium@gmail.com.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organisaties en actoren : Farming for Climate, Greenotec, Regenacterre, FarmforGood, Terres Vivantes, Microfarmap, ILVO Living Lab Agro-ecology, Soil Capital, BRIOAA, Boerennatuur, GROW, Graines de Curieux, Cultivae, La Vie est Belle, ObsherbeJean van de Put, Tuur Vandeweyer, Frances Schutte, Stephanie Friebel, Jacques Crahay, Olivier Van Cauwelaert , Emilie de Morteuil