6 redenen voor bedrijven om de agro-ecologische transitie te ondersteunen

Ben je een bedrijf dat actief is in België en een belangrijke rol wil spelen in het behoud van het milieu en het welzijn van de lokale gemeenschappen ? Bent u op zoek naar alternatieven voor het planten van bomen aan de andere kant van de wereld om uw ecologische voetafdruk te compenseren? Vraagt u zich af hoe u uw engagement voor duurzame, lokale verandering het best in de praktijk kunt brengen? De agro-ecologische transitie is een effectief antwoord voor uw bedrijf!

Als een toegewijde speler op het gebied van agro-ecologie, zijn hier zes belangrijke redenen waarom jouw bedrijf zou moeten overwegen om agro-ecologische overgangsprojecten te ondersteunen:

1. Versterk het ecologisch verantwoorde imago van uw bedrijf

Door milieuvriendelijke landbouwpraktijken te financieren, zoals het verminderen van bodemerosie en grondbewerking, het verhogen van de bodemvruchtbaarheid, het herstellen van de biodiversiteit, etc., laat je zien dat je betrokken bent bij duurzame ontwikkeling. Deze bijdrage verbetert het imago van je bedrijf als een betrokken speler in de ogen van je verschillende belanghebbenden (leveranciers, klanten, werknemers, enz.) en versterkt bijgevolg het vertrouwen. Om uw geloofwaardigheid te behouden, is het echter essentieel om uw activiteiten af te stemmen op uw verbintenissen.

2. Kies een concreet, op maat gemaakt, lokaal project

Door lokale agro-ecologische transitieprojecten te steunen, kan je je engagement concreet communiceren. Farming for Climate koppelt je aan een Belgische boer met een specifiek project dat beantwoordt aan de agro-ecologische doelstellingen die hij verkiest (biodiversiteit, bodem, water, duurzame voeding, …). Op die manier wordt de geloofwaardigheid van uw bedrijf versterkt en worden andere spelers in de sector geïnspireerd om uw voorbeeld te volgen.

3. Reageren op SBTI

Het SBTI (Science Based Targets Initiative) is een initiatief om bedrijven te helpen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Conventionele landbouwpraktijken leveren een aanzienlijke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Door de agro-ecologische transitie te ondersteunen, helpt je bedrijf de koolstofuitstoot te verminderen, koolstof vast te leggen in de bodem en de negatieve effecten hiervan, zoals klimaatverandering, te verzachten. Het ondersteunen van agro-ecologie is een kans voor je bedrijf om zijn acties af te stemmen op de doelstellingen van de SBTI.

4. Anticiperen op en reageren op de CSRD

De CSRD is een nieuwe richtlijn van de Europese Commissie die is ontworpen om een kader te bieden voor extrafinanciële verslaglegging door bedrijven in relatie tot duurzame ontwikkeling. De agro-ecologische transitie maakt deel uit van de groeiende verwachtingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord en milieubewust ondernemen. Door agro-ecologische projecten te ondersteunen, reageert je bedrijf concreet op de verwachtingen van belanghebbenden op het gebied van biodiversiteit, duurzaam voedsel, verbeterde waterkwaliteit, koolstofvastlegging en sociale impact.

5. Experimenteren en het leven op de boerderij ervaren

Door agro-ecologische transitieprojecten te ondersteunen, kun je je werknemers en zakenpartners ook de mogelijkheid bieden om de boerderijen die je ondersteunt te bezoeken. Deze meeslepende ervaring bevordert een beter begrip van landbouwkwesties en creëert een collectief bewustzijn van het boerenberoep. Het is een echte kans voor iedereen om het leven op de boerderij te ervaren en zich erin onder te dompelen!

6. Versterken van de bedrijfscohesie, betekenis geven aan dingen

Alleen voor het personeel van je bedrijf kunnen boerderijbezoeken nog een ander voordeel hebben, namelijk het stimuleren van de betrokkenheid en motivatie van je werknemers.In de vorm van teambuilding kunnen je werknemers deelnemen aan praktische activiteiten zoals het planten van heggen, boomgaarden of het herstellen van de biodiversiteit, terwijl ze helpen bij het uitvoeren van concrete acties ten gunste van ons milieu en lokale belanghebbenden.Dit zal de betrokkenheid van uw werknemers bij uw bedrijf en haar missie versterken.

 

Door zich in te zetten voor agro-ecologische initiatieven kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan het behoud van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen, maar ook hun marktpositie en hun inzet voor duurzaamheid versterken.Zoals je ziet, zijn er veel voordelen voor bedrijven om deze overstap te maken.

Als u meer wilt weten over hoe uw bedrijf kan bijdragen aan de agro-ecologische transitie, of over de specifieke projecten die wij ondersteunen, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres: info@farmingforclimate.org of vul direct ons formulier in.