Agro-ecologie VS biologische landbouw

De titel van dit artikel lijkt de termen “agro-ecologie” en “biologische landbouw” tegenover elkaar te stellen. Ze vullen elkaar echter aan! Het zijn inderdaad twee verschillende benaderingen om landbouw te verduurzamen. De ene is echter breder en holistischer dan de andere. Laten we ze samen bekijken!  

Biologische landbouw   

Biologische landbouw verwijst naar productie (gewassen of vee) zonder het gebruik van chemicaliën zoals pesticiden en meststoffen. De term “biologisch” verwijst naar producten die onder het label “biologisch” worden geproduceerd. Dit label verwijst naar een productie volgens de wet op de biologische voedselproductie, d.w.z. strenge, gecontroleerde normen waaraan de landbouwer zich houdt. Deze normen omvatten processen die de kringloop van grondstoffen ondersteunen, de biodiversiteit in stand houden en de veerkracht van het milieu bevorderen. Zo zal de landbouwer bijvoorbeeld gebruik maken van groenbemesters (peulvruchten zoals erwten, linzen en klavers) of stalmest in plaats van kunstmest (kaliumsulfaat of ammoniumnitraat).  

Maar hoewel de biologische landbouw kwaliteitsvoedsel produceert, weten we niet of hij de gezondheid van de bodem verbetert door minder schadelijke praktijken en stoffen. Het doel ervan is namelijk niet om de bodem te herstellen en opnieuw op te bouwen, wat een groot verschil is met agro-ecologie.  

Agro-ecologie  

Agro-ecologie is een benadering die biologische landbouwpraktijken omvat, maar gaat verder in het stimuleren van een gezonde levende bodem en is gericht op het creëren van een duurzaam landbouwsystemen in z’n geheel. Het omvat de complexe interacties tussen planten, dieren, mensen en het milieu. Enkele voorbeelden van agro-ecologische landbouwpraktijken zijn agroforestry, doorgedreven vruchtwisseling, waterbeheer om het water meer in de bodem te laten infiltreren, en herstellen van biodiversiteit en bodem. Al deze praktijken hebben tot doel de veerkracht van de landbouw te verbeteren. Door de opslag van koolstof in de bodem en het behoud van het bodemleven (geen grondbewerking) draagt agroecologie ook bij tot de strijd tegen de klimaatverandering. Ook de lokale fauna en flora zullen zich beter kunnen ontwikkelen dankzij de levende bodem die agroecologie biedt.  

In tegenstelling tot de biologische landbouw is agro-ecologie gebaseerd op principes. Kortom, agro-ecologie is eerder “resultaatgericht” en hoopt op een verbetering van de gezondheid en de kwaliteit van de bodem. De middelen om dit te bereiken zijn divers, en elk bedrijf kan een andere agro-ecologische werkwijze hanteren, afhankelijk van zijn persoonlijke situatie (natuurlijke hulpbronnen, klimaatschommelingen, ecologische dynamiek, enz.)   

We hopen dat de transitie naar agro-ecologische praktijken zal versnellen, zodat we ons kunnen concentreren op wat echt belangrijk is voor een duurzamere wereld: de bodem.  

 

Bron: Noble Research Institute